TARİHÇELER

TARİHÇELER KONULU KATEGORİLERE AİT YAYINLARA GÖZ ATIYORSUNUZ.

Bartın İlinin Tarihçesi

TARİHÇELER 5 ay önce

Bartın İliyle İlgili Kısa Bilgi Bartın, Karadeniz Bölgesi’nde Batı Karadeniz Bölümünde yer alan bir ildir. Şehrin plaka kodu 74’dür. 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye’nin 74. ili olmuştur. Orman bakımından zengin olan ilin büyük bir kısmı Küre Dağları Millî Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı Türkiye’de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur. Romalılar devrinde Bartın Çayına Parthenios deniliyordu. Çayın kıyısında kurulan şehre ise Parthenia adı verildi. ”Parthenia”dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı ”Parthenios”dur. Bartın Irmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde, Tanrıların Babası Okeanos’un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve ”Sular Tanrısı”dır. ”Sular İlahı veya Muhteşem Akan Su” anlamlarına gelir. Bu isim zamanla Bartın’a dönüşmüştür. Bartın ili, tarihi Paphlagonia antik kentlerinden Sesamos (Amasra), Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz)’ı sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Bartın İlinin Tarihi Gelişimi Bartın’ın köklü tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bölgenin yerleşik hayata geçişi Paleolitik döneme kadar geriye giderken, arkeolojik buluntular Neolitik ve Kalkolitik dönemlere işaret etmektedir. Bartın, tarih boyunca Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlerin egemenliği altında kalmıştır. Her […]

Aydın İlinin Tarihçesi

TARİHÇELER 5 ay önce

Aydın İliyle İlgili Kısa Bilgi Aydın, Ege Bölgesi’nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Şehrin plaka kodu 09’dur. Aydın’ın eski isimleri Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Aydın’ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden yönetim şekli, 25 Mayıs 1919-07 Eylül 1922 yılları arasında 4 yıla yakın süren işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, vilayet olmuştur. Herodot, Aydın ili ile ilgili ”Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” demiştir. Evliya Çelebi ise ”Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” demiştir. Aydın İlinin Tarihi Gelişimi Aydın, Türkiye’nin batısında yer alan bir şehirdir ve zengin tarihiyle dikkat çeker. Bu makalede Aydın şehrinin kökenlerine, geçmişine ve önemli olaylarına odaklanacağız. Aydın’ın tarihine bakıldığında, antik çağlardan itibaren çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kaldığı görülmektedir. Bölge ilk olarak Lidyalılar tarafından fethedilmiş ve ardından Pers İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Büyük İskender’in fetihleriyle Aydın, Makedonya İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun güçlenmesiyle […]

Gezinme deneyiminizle ilgili bilgileri sağlamak için çerezleri kullanırız. Web sitemizi kullanmaya devam etmeden önce, bunları kabul etmiş olursunuz.